Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm notası

Makam: Hisar Buselik

Bestekar: Zekai Dede

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: -

Usül: Yürük Semai

Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm
Mürg-i dilimi âteş-i hicrâne düşürdüm
Gül şevkine bîtâb bugün nâleler ettim
Sad-pâre dili gonca-i gül-fâme düşürdüm
Gönlümü, siyah saçların hevesine düşürdüm.
 
"Gönül kuşumu ayrılık ateşine düşürdüm.
Bugün, gül yüzlü sevgilinin sevinciyle dermansız kalana dek feryatlar ettim.
Yüz parça olmuş gönlümü gül dudaklı sevgiliye düşürdüm".