Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün

Makam: Hüseyni

Bestekar: Şükrü Tunar

Sanatçı: Çiğdem Gürdal

Güftekar: Hüseyin Siret Özsever

Usül: Müsemmen

Geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün

Ak pak olmuş saçlarımla bikarar oldum bugün

Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bu gün

Ben huzurunda yer öptüm tacidar oldum bugün