Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş Notası

Makam: Segâh

Bestekar: Gültekin Çeki

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Hayri Mumcu

Usül: Aksak

Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş  

Bilirim susmayacak kalb-i viranda kuş          

O yeşil bahçelerin gülleri solmuş, kurumuş  

Bilirim susmayacak kalb-i viranda kuş

 

 

Hazırlayan: Suat Yener