Gamzedeyim deva bulmam

Makam: Uşşak

Bestekar: Tatyos Efendi

Sanatçı: Canan Sezgin Geylan & Yahya Geylan

Güftekar: -

Usül: Sofyan

Gamzedeyim deva bulmam

Garibim bir yuva bulmam

Kaderimdir hep çektiğim

İnlerim hiç reva bulmam

Elem beni terk etmiyor 

Hiç te fasıla vermiyor

Nihayetsiz bu takibe

Doğrusu takat yetmiyor

Hal-i encam ** harab olacak

Cism-ü ten turab olacak  ***

Çektirmeyip ecel gelse

Ne büyük sevap olacak


* Bu eser Kesik Kerem Naziresi'dir

  Serkis Efedi'nin "Gönül kuşu  gibi yüksek uçarsın" naziredir

  Bkz.Türk Musikisi Güfteler Antolojisi /E.Ruhi Üngör Syf:1250

**Hal-i encam - Halimin sonu

*** Vücudum toprak olacak

Hazırlayan: Suat Yener