Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman

Makam: Hisar Buselik

Bestekar: Numan Ağa

Sanatçı: Mülkiye Toper

Güftekar: -

Usül: Aksak

Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân
Teşrîf eyle bezmimizi bu gece hemân
Âteş-i aşkınla cânâ bu tenim sûzân
Âsumâna çıktı âhım ey kaşı kemân
 
Bir lûtuf göster de âşıklarını ağlatma.
Bu gece hemen meclisimizi şereflendir.
Ey sevgili, aşkının ateşiyle bedenim yanıyor.
Ey hilâl kaşlı, feryadım göklere yükseldi.