Ey saba esme nigarım uykuda Notası

Makam: Saba

Bestekar: Nikagos Ağa

Sanatçı: Sait Berker Seymenoğlu

Güftekar: Ziya Paşa

Usül: Ağır Aksak

Ey saba esme nigarım uykuda           

Sevdiğim çeşm-i  humarım uykuda 

Değme lütfet gülizarım uykuda        

Çün seherdir nazlı yarim uykuda