Ey mutrib-i zevk aşina -Hikayesi -Notası

Makam: Kürdîlihicazkâr

Bestekar: Rahmi Bey

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Rahmi Bey

Usül: Yürük Semai

Rahmi Bey'in güzel sanatlara ortaokul sıralarında başladı. Özellikle şiir dalında duygulu kişiliğinden ötürü arkadaşları ona “Âşık Şair” ismini takmışlardı. Önceleri güftekârlık yaptı. Nısfiye (bir çeşit kısa ney) çalmasını öğrendi. Daha sonra "Ney" çalmayı öğrendi. Medeni Aziz Efendi'den musiki dersleri aldı.


Özel hayatında zarafeti, nezaketi, hassasiyeti ve beyefendiliğiyle tanınmış olan Rahmi Bey’in şarkılarında estetik fevkalâde, teknik sağlam prozodi son derece düzgündür. Hafif, güzel ve tesirli bir sesi olan sanatkâr çok iyi bir neyzendi.


27 Aralık 1864 Salı günü İstanbul'un Beyazıt semtinin Divan-ı Ali mahallesinde dünyaya geldi. Mükemmel derecede Fransızca bilen Rahmi Bey, daha sonraları Arapça ve Farsçayı da öğrendi. Nahide Hanım'la evlendi. Nahide Hanım’ın çok güzel Lavta çaldığı söylenir.


Tek çocuğu olan kızına kendi musiki aşkını ona da bütün gücü ile aşıladı. Medeni Aziz Efendi'nin oğlu tamburi Zühdü Bey'le evlendirdi. Fakat kızı mutlu olamadı ve verem hastalığından öldü. Bu olay Rahmi Bey'i çok etkiledi ve musikiden uzaklaşmaya başladı. 12 Mayıs 1924 tarihinde kalp hastalığından öldü.


Rahmi Bey işsiz olduğu yıllarda, musikişinas dostlarının birinin düğününe davet edilmişti. Elbette ki böyle bir davete eli boş gidilemezdi; bir hediye almak gerekiyordu. Fakat görevinden uzaklaştırılmıştı. Böyle bir hediyeyi kolay kolay temin etmek pek de mümkün değildi. Bu düşünce ile heyecanlanarak hemen şu güfteyi yazdı, besteledi.


Ey mutrib-i zevk aşina

Bir şarkı yaptım ben sana

Tarzı, usulü nev'eda

Çal söyle, eğlen daima


“Ey zevk nedir bilen çalıp söyleyen, 

Sana, gidişi, tarzı ve edası yeni bir şarkı yaptım. 

Daima çalıp söyle ve eğlen.”

Düğünde davetliler kıymetli takıları takarken Rahmi Bey, dostlarına o anın duygularını söz ve ses halinde armağan etmekle en değerli hediyeyi vermiş oldu.

(Suat Yener; Şarkıların Gözyaşları S:46, Altın Koza Yayınları 0 322 503 04 77)

Hazırlayan: Suat Yener