Ey gonca dehen har-ü elem canıma geçti

Makam: Mahur

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Meral Uğurlu

Güftekar: Dede Efendi

Usül: Hafif

Ey gonca dehen har-ü elem canıma geçti

Tîr-i sitemin her biri bir bir yanıma geçti

Şimdi hele ey sabr ü tehamül sana ya hû

Bu mihnet ü gam çak-i girîbânıma geçti

Gonce dehen: gonca ağızlı

Hâr-ı elem : cefâ dikeni

Tîr-i sitem : zulüm oku sabr ü tehammül : dayanma gücü

Yâ hû : haydi kendini göster anlamında kullanılmıştır.

Mihnet ü gam : üzüntü ve dert

 

Çâk-i giribân : elbise yakasının göğse doğru inen açıklıkğı