Ey bad-ı saba yar ile vuslat ne zamandır notası

Makam: Saba

Bestekar: Suphi Ziya Özbekkan

Sanatçı: Nesrin Sipahi

Güftekar: Kayserili Pesendî

Usül: Yürük Semai

 

Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Bir kerresuâl eyle ki ruhsat ne zamandır
Dağ olsa bile eyleyemez hicre tahammül
Taş olsa erir âteş-i hasret ne zamandır
 
Ey sabah rüzgârı, sevgiliye ne zaman kavuşacağım?
Ona bir kere sor, ne zaman izin verecek?
Ayrılık acısına dağ bile dayanamaz.
Bu bitmez hasret karşısında taş olsa erirdi.

 

Hazırlayan: Suat Yener