Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Cinuçen Tanrıkorur

Sanatçı: Esma Başbuğ

Güftekar: Güngör Ruhi Tüzün

Usül: Aksak

Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim       

Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim           

Eremem vaslına, lakin erebilsem de yine       

Doyamam vuslatına, kendimi hasret bilirim.