Esti nesim-i nev-bahar

Makam: Rast

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Bekir Ünlüataer - Mihriban Sayın

Güftekar: Nefi

Usül: Türk Aksağı

Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem            

Açsın bizim de gönlümüz, saki medet, sun cam-ı cem  

Erdi yine ürdibehişt, oldu hava anber-sirişt  

Alem behişt-ender-behişt, her guşe bir bağ-ı irem                     

 

Gül devri, ayş eyyamıdır, zevk u safa hengamdır           

Aşıkların bayramıdır, bu mevsim-i ferhunde-dem        

Dönsün yine peymaneler, olsun tehi humhaneler        

Raks eylesin mestaneler, mutribler ettikçe negam

 

İlkbaharda esti hafif hoş rüzgâr,sabah vakti açıldı güller

Saki yardım et sevgiliye açılsın bizim de gönlümüz

Anber gibi güzel koku bütün gün sürdü

Alem cennet gibi cennet alem gibi her köşe cennet bağı

 

Gül devridir bu mevsim eğlence bolluk zamanıdır

Aşıkların bayramıdır bu mevsim saadet ve mesut olunur

Dönsün şarap kadehleri boş kalsın meyhaneler

Sarhoş olsun kendinden geçsin oynasın sazendeler çalsın şarkılar söylensin

 

 

 

Hazırlayan: Suat Yener

 

 

 

,