Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var

Makam: Bayati

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Filiz Şatıroğlu

Güftekar: -

Usül: Sofyan

 

Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var
Heves-i ayş û sefa sende de var bende de var
Zâil olmaz dil-i âşüftemizin sevdası
Heves-i ayş û sefâ sende de var, bende de var

Arayıp yâr-ı vefâdar gönül bulsa bile
Dil-i firkâtzedemiz vâsıl-ı bezm olsa bile
Bilemem aşkımız olmaz yine zâil bizden
Bu tabiât ne acep sende de var bende de var