Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem Notası

Makam: Hicaz

Bestekar: Kaptanzade Ali Rıza Bey

Sanatçı: Ayşe İnak Ekiz

Güftekar: Ömer Bedrettin Uşaklı

Usül: Sofyan

Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem

Dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem

Oyna yansın cepkenin, yansın güneşten tenin

Gün senin, şenlik senin bayramın kutlu efem