Edâlı bir yosma karârım aldı

Makam: Hüseyni

Bestekar: Ali Rifat Çağatay

Sanatçı: İbrahim Suat Erbay

Güftekar: Samih Rifat Bey

Usül: Curcuna

Edâlı bir yosma karârım aldı
Beni Mecnûn gibi sahrâya saldı
Gönül gam içinde bunaldı kaldı
Ağlarım sızlarım hâlimi bilmez
Âşıkın mihneti artar eksilmez

Nazlı bir güzel beni kendine bağladı;

Mecnun’a çevirip çöllere saldı.

Gönlüm gam içinde bunaldı kaldı.

Ağlayıp sızlasam da halimi anlamaz.

Sevenin derdi artar, eksilmez.