Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter

Makam: Yegâh

Bestekar: İsmail Hakkı Nebiloğlu

Sanatçı: Belgin Erol

Güftekar: Kesriye'li Sıdkı Bey

Usül: Düyek

Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter
Boş kalır fânî kadehler tel susar heyhey biter
Dem geçer devrân döner hicrân biter her şey biter
Boş kalır fânî kadehler tel susar hey hey biter

Ey içki dağıtan güzel, doldur; zira şarabı icat eden Cem’in meclisinde bile bir gün şarap biter.
Kadehler bile ölümlüdür; onlar da bir gün boş kalır, sazlar susar, meclisin son kadehi de biter.
Vakit geçer, dünya döner, ayrılık acısı dahi biter; her şey biter.
Kadehler bile ölümlüdür; onlar da bir gün boş kalır, sazlar susar, meclisin son kadehi de biter.