Dök zülfünü meydane gel

Makam: Hisar Buselik

Bestekar: Tanburi Mustafa Çavuş

Sanatçı: Meral Azizoğlu

Güftekar: Aşık Hıfzi

Usül: Raks Aksağı

Dök zülfünü meydâna gel 
Sür atını ferzâna gel
Al dâireni hengâma gel 
Verdin cevâbünvân ile
Yaktın sînemsûzân ile 
Müştâk sana bin cân ile
Kestin mi târ-ı ülfeti 
Kırdın mı câm-ı sohbeti
Çektirme bâri firkati

Saçlarını dök, meydana gel.
Atını sür, satrançtaki vezir gibi gel.
Daireni al, eğlenceye gel.
Öyle yüce bir cevap verdin ki,
Kalbimi ateş gibi yaktın.
Seni bin canla özledim.
Dostluk bağını kopardın mı?
Sohbet kadehini kırdın mı?
Bari ayrılık çektirme.

http://www.devletkorosu.com/