Dile düştüm senin yüzünden dile

Makam: Karcığar

Bestekar: Selahattin Pınar

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: Fuat Edip Baksı

Usül: Aksak-Curcuna

Dile düştüm senin yüzünden dile    

Bana çatılmayan kaşlar kalmadı   

Üstelik bu acı sitemlerine  

Ağlayan gözümde yaşlar kalmadı                     

 

Dargınlık bir yandan, eller bir yandan            

Gel gör ki, bıktırdı beni canımdan   

Seni sevdim diye dosttan düşmandan            

Bize atılmadık taşlar kalmadı