Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karâr oldu

Makam: Hüzzam

Bestekar: Mahmut Celaleddin Paşa

Sanatçı: Kadri Şarman

Güftekar: -

Usül: Devr-i Hindi

Değildi böyle evvel tarz ü tavrın -karâr oldu
Tegafül gösterişten infiâlin âşikâr oldu
Yeşillendi çemen çık gez ki hengâm-ı mesârr oldu
Açıl güller gibi ey verd-i nâzım nevbahâr oldu
 
Tarzın ve tavırların önceden böyle değildi; artık kararsız davranıyorsun.
Sözlerini unutmuş görünmekten anlaşılıyor ki gücenmişsin.
Yeşillikler açtı, çık gez, sevinç ve zevk vakti geldi.
Ey nazlı gül, güller gibi açıl, çünkü ilkbahar mevsimi geldi.