Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan

Makam: Nihavent

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: ....

Güftekar: Enderuni Vasıf

Usül: Curcuna

 

 

Çözülme zülfüne ey dil-rüba dil bağlayanlardan

Kaçınma ateş-i aşkınla bağrın dağlayanlardan

Düşer mi ictinab etmek seninçün ağlayanlardan

Sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan