Bir nev-civansın şuh-ı cihansın notası

Makam: Hisar Buselik

Bestekar: Rahmi Bey

Sanatçı: Didar Aliye Koyuncu

Güftekar: Rahmi Bey

Usül: Türk Aksağı

Bir nevcivânsın şûh-i cihânsın

Rûh-i revânsın sînemde cânsın

Cânda nihânsın nûr-i ayânsın

Göster cemâlin sen mihr-i ânsın

Üftâdegânın gün doğdu sansın

Setretme hüsnün dil seyre kansın

Uşşâka dâim sen mihr-bânsın

Bu hüsn ü ânla tâze fidânsın

Reşk-i cenânsın ezhâre şânsın

 

Bir gencecik dünya güzelisin.

Sevgilisin,  kalbimde cansın.

Canımda gizlisin, apaçık bir nursun.

Sen güzelliğin güneşisin; güzelliğini göster ki âşıkların gün doğdu sansın.

Güzelliğini örtme, gönül seyre kansın.

Sen, âşıklara daima güler yüzlü ve şefkatlisin.

Bu emsalsiz güzelliğinle bir taze fidan gibisin.

Kalplerin kıskandığısın, çiçeklere şan veren bir çiçeksin.

http://www.devletkorosu.com/index.php/gufteler-ve-anlamlari