Bir neşe yarat hasta gönül sen de biraz gül

Makam: Mahur

Bestekar: Refik Fersan

Sanatçı: Orhan Saygıcı

Güftekar: Nihat Hilmi Özeren

Usül: Sengin Semai

Bir neşe yarat hasta gönül sen de biraz gül 

Bak işte bahar oldu bütün her taraf gül 

Ahlarla geçen ömre edilmez ki tahammül 

Bir neşe yarat hasta gönül sen de biraz gül