Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası

Makam: Gülizar

Bestekar: Tamburi İzak Efendi

Sanatçı: Yaprak Sayar

Güftekar: -

Usül: Yürük semai

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber

O bî-vefâ-yı sitem-ger o müşk-bû dilber

Sirişk-i çeşmimi görse felek olur giryân

Figan ki bilmedi hâlim o lâle-rû dilber                                                        

                              

O fitneci dilber, eğer kalbimdeki derdi bilseydi…

O vefasız, sitemci, mis kokulu dilber…

Gözyaşlarımı görse felek dahi ağlardı.

Feryat ki halimi bilmedi o lâle yüzlü dilber

http://www.devletkorosu.com/.