Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi notası

Makam: Mahur

Bestekar: Selanikli Ahmet Bey

Sanatçı: Umut Akyürek

Güftekar: Ahmet refik Altınay

Usül: Ağır Aksak

Badeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi 

Çınlatırken bağları mahurdan nazik sesi        

Sineler tamburla feryat dererler subhe dek  

Çınlatırken bağları mahurdan nazik sesi       

 "İçkiler döküldükçe artar ortamın zeki sefası

Çınlatırken bağları  meyhaneden mahurun nazik sesi            

Sineler tamburla feryat dererler sabaha dek"