Aşık oldur kim kılar canın feda cananına notası

Makam: Rast

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Ahmet Özhan

Güftekar: Fuzili

Usül: Curcuna

Fuzili, divan edebiyatının en büyük şairidir (1480-1556). Fuzuli’nin asıl adı Mehmet’tir. Irak’ta Kerbelâ’da doğdu, öğrenimini Bağdat’ta gördü. Gençliği, Safevi Türk İmparatorluğu’nun parlak dönemine rastlar. Bağdat’a yerleşti ve ömrü boyunca Irak’tan hiç ayrılmadı. Kanuni Süleyman 1534 yılında Bağdat’ı fethettiği zaman padişaha kaside yazıp sunduğu gibi, veziriazam Damat İbrahim Paşa, vezir Rüstem Paşa, nişancı Celâlzade Mustafa Çelebi gibi devlet ileri gelenlerine de kasideler yazdı.

Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç divanı vardır. O zamanın sanat ve bilim dili Arapça ve Farsça olmasına rağmen Türkçe ile de mükemmel şiir söylenebileceğini öne sürmüş ve bunu kanıtlamıştır. Bestekârlarımız şiirlerini her dönemde kullanmışlardır. Hacı Arif Bey’in Rast makamındaki eseri:

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına

Meyl-i cânân etmesin her kim ki kıymaz cânına

Cânını cânâne vermektir kemâli âşıkın

Vermeyen cân itirâf etmek gerek noksânına

 

Âşık odur ki, sevgiliye canını feda eder.

Her kim ki canını feda edemeyecekse, sevgiliye yönelmemelidir.

Aşkın en üst mertebesi, canını sevgiliye verebilmektir.

Canını veremeyecek olan, aşkta eksikliğini itiraf etmelidir.

http://www.devletkorosu.com/

 

 

Hazırlayan: Suat Yener