Aman saki canım saki doldur dodur da ver

Makam: Uşşak

Bestekar: Ahmet Rasim Bey

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Ahmet Rasim Bey

Usül: Aksak

Aman saki canım saki doldur dodur da ver

Neşemde var bir teraki , doldur doldu da ver

Bir busecik başın için , koklat koklat da ver

Bu gün bana bayram düğün , doldur doldor da ver

Hazırlayan: Suat Yener