Aman avcı vurma beni notası

Makam: Nihavend

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Muazzez Abacı

Güftekar: Anonim

Usül: Yürük semai

Aman avcı vurma beni       

 Ben bu dağın / ay balam / maralıyam                            

 Maralıyam, hem yaralı      

 Avcı vurmuş / ay balam / yaralıyam                  

Bir taş attım suya düştü     

Çaydan bir çift / ay balam / suna uçtu                           

 Benim gönlüm sna düştü  

 Senin gönlün / ay balam / kime düştü                          

 Şu dağlarda ceylan gezer  

 Tırnakların / ay balam / taşlar ezer                               

  Ben o yara neylemişem    

  O yar benden / ay balam / kenar gezer