Alamam doğrusu dest-i emele

Makam: Mahur

Bestekar: Şerif İçli

Sanatçı: Kemal Caner

Güftekar: Hakkı Süha Gezgin

Usül: Aksak

Alamam doğrusu dest-i emele

Bir kadeh ki dolaşır elden ele

İstemem çare de olsa ecele

Bir kadeh ki dolaşır elden ele.