Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle

Makam: Sultan-ı Yegâh

Bestekar: Bimen Şen

Sanatçı: Mine Geçili

Güftekar: -

Usül: Semai

Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle 

Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle 

Ben dinleyeyim ağlayayım gizlice böyle

Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle 

Hazırlayan: Suat Yener