Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum

Makam: Nihavend

Bestekar: Selahattin İnal

Sanatçı: Çiğdem Yarkın

Güftekar: -

Usül: Düyek

Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum           

Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum             

O gençlik günlerimiz dönmez asla geriye       

Yazık ki dönse bile sevdayı unuttum...