Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın

Makam: Uşşak

Bestekar: Münir Nurettin Selçuk

Sanatçı: Koray Safkan

Güftekar: Yahya Kemâl Beyatlı

Usül: Gazel

Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın


Âğuş-ı nev-bahârda hâbîdedir cihân 
Sürsün sabâh-ı haşre kadar hâb uyanmasın 

Dursun bu mûsikî-i semâvî içinde sâz
Leyl-i tarâbda bir dahî mızrâb uyanmasın 

Ey gül sükûta varmayı emreyle bülbüle 
Gülşende mest ü zevk olan ahbâb uyanmasın 

Değmez Kemâl uyanmaya ikmâl-i ömr için 
Varsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın

 

Kürekleri ağır ağır çek, mehtap uyanmasın.

Bir hayal âlemine dalan su uyanmasın.

Dünyanın, ilkbaharın kucağında daldığı uyku, mahşer sabahına kadar sürsün; uyku bile uyanmasın.

Saz, bu göklere ait musikinin içinde dursun; sevinç gecesinde coşan mızrap dahi uyanmasın.

Ey gül, bülbüle emret ki sessizliğe bürünsün; gül bahçesinde zevkten sarhoş olan dostlar uyanmasın.

Kemal, ömrün kalanını tamamlamak üzere uyanmaya değmez; dermansız kalan gönül, varsın bu uykudan uyanmasın.  

http://www.devletkorosu.com/