Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede

Makam: Hüseyni

Bestekar: Hacı Faik Bey

Sanatçı: Alp Arslan

Güftekar: Rasih Bey

Usül: Düyek

Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yânıma

Dökme gözyaşını bakıp dîde-i giryânıma

Mübtelâmı cevre lâyık görmeyim ben şânıma

Yakmayım uşşâkı tövbe âteş-i sûzânıma

 

Ey dertlerden mahvolmuş âşık! ağlama, gel yanıma.

Ağlayan gözlerime bakıp sen de gözyaşı dökme.

Tutkunuma eziyet etmeyi şanıma layık görmem.

 

Âşıkları, aşkımın kavurucu ateşiyle yakmayı, tövbe, istemem.