Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kalkma Notası

Makam: Hicaz

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Tuğçe Pala

Güftekar: Enderuni Vasuf

Usül: Yürük Semai

Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kalkma

Bir bağrı yanık aşıkım ettiğime bakma

Gönlüm yeniden ateş-i hicrane bırakma

Yaktın beni bari a güzel canımı yakma

Ey taze gül, suçumu bağışla, başıma kakma.

Ben bir bağrı yanık âşıkım hatamı görmezden gel.

Gönlümü yeniden ayrılık ateşiyle yakma.

Beni yaktın, bari canımı yakma.

http://www.devletkorosu.com