Açıldı bahçede güller

Makam: Nihavent

Bestekar: Rifat Bey

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: -

Usül: Sofyan

Açıldı bahçede güller

Eder âğâze bülbüller

Beni mecnûn eden diller

Gönül düştü sana cânâ

 

Reftârı âlâdan âlâ

 

Meclîse geldikçe bî-fes

Hayrân olur idi herkes

Adı dilber kendi Çerkes

Gönül düştü sana cânâ

Reftârı âlâdan âlâ

 Bahçede güller açıldı, bülbüller şakımaya başladı;

Bu sesler beni Mecnûn’a çevirdi.

Ey yürüyüşü emsalsiz sevgili,

Gönül sana düştü.

Adı Dilber olan Çerkes güzeli sevgili,

Toplantımıza fessiz geldikçe ona herkes hayran olurdu.

Ey yürüyüşü emsalsiz sevgili,

Gönül sana düştü.