Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır

Makam: Hicazkâr

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Sabite Tur Gülerman

Güftekar: -

Usül: Aksak

Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır

Sana gülzârda gezinmek yaraşır

Taktığın gül rûyine pek yaraşır

Gül ki gül rûyine gülmek yaraşır