Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Notası

Makam: Suzidilara

Bestekar: Üçüncü Selim

Sanatçı: Alaeddin Yavaşça

Güftekar: Bağdadlı Esad Efendi

Usül: Yürük Semai

Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Notası

Âb ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor

Halvet-i ülfete bir şem’-i şeb-istân geliyor

Perçemi zîver-i dûş u nigehi âfet-i hûş

Dil-i sevdâ-zedeye silsile-cünbân geliyor

"Sevgili, bütün tazeliğiyle ve güzelliğiyle yanıma geliyor.

Gizli buluşma yerimize bir vuslat güneşi doğuyor.

Omuzlarını süsleyen saçları, aklı ve şuuru dağıtan bakışlarıyla,

Sevdadan yaralı gönlüme ardarda sarsıntılar geliyor

http://www.devletkorosu.com


soyka