Sadettin Kaynak

Sadettin  Kaynak
Türk fantezi, şarkı ve film müziği bestekârı
Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu
Derdim bana arkadaş bugün de akşam oldu
Gölgeler indi suya kuşlar vardı uykuya
Gurbeti duya duya bugün de akşam oldu
Su uyur fısıldaşır gider yare ulaşır
Yolcu yolda yaraşır bugün de akşam oldu 
15. Nisan. 1895 tarihinde İstanbul'un Taşkasap semti, Lütfipaşa mahallesinde dünyaya gelen Sadettin Kaynak,
Türk fantezi, şarkı ve film müziği bestekârıdır.
Babası Fatih Câmii hocalarından Ali Alaeddin Efendi, annesi Havva Hanım’dır. Bulunduğu semtte ilk ve 
orta öğrenimini tamamladıktan sonra İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olduğu için "hafız" olarak tanınmıştır
Askerliğini 1912 yılında Diyarbakır'da "ilahiyat zabiti" olarak yaptı. Askerlik süresinde Elazığ,Harput,Malatya,
Mardin gibi illerimizi dolaştı ve askerden sonra İstanbul'a döndü. 
Zehra Kaynak'la evlendi. Cavidan, Yavuz, Feyyaz ve Günaydın adında dört çocuğu oldu.
Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra, o yıllarda adını duyurmuş bir sanatkâr olarak birkaç kez Çankaya Köşkü'ne
 çağrıldı. Atatürk’ün emri ile Kuran-ı Kerim’in savaşla ilgili ayetleri üzerine ordu komutanlarına konferans verdi.
1953 yılında Sultanahmet Câmii ikinci imamlığına tayin edildi. 
Yaptığı eserlerin nota arşivini evinde musiki sevenlerin bilgisine sundu.
1955 yılında beyin kanamasına bağlı olarak sol tarafına felç geldi.Son yıllarının Kadıköy Koşu yolu'nda 
bulunan iki katlı evinde hasta olarak geçirdi. Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne tedavi altında tutuldu fakat 
3 Şubat 1961 tarihinde yaşamını yitirdi. 4 Şubat 1961 Cumartesi günü Nuruosmaniye Camii’nde kılınan cenaze 
namazından sonra, Topkapı Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sesinin güzelliği çok küçük yaşlarında çevresinin dikkatini çekerek ilk musiki derslerine Hafız Melek Efendi'den i
ilâhi meşk ederek başladı. Darüşşafaka'da musiki öğretmeni olan Kazım Uz'dan nota ve usul dersleri aldı. Şeyh
 Cemal Efendi ile İlâhi ve fasıl meşk etti.Sadettin Kaynak bir hatırasında hocası Şeyh Cemal Efendi ile geçtiği ilk .
eser Tab'i Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Ağır Semaisi  "Çıkmaz derun-i  dilden efendim muhabbetin" 
şarkısını hocası dinleyince çok beğendi.Hattat ve neyzen olan Emin Efendi'den de dersler aldı
Besteciğinin ilk yıllarında nota bilmediğinden, bestelerini başkalarının notaya alırdı. Sonraları eserlerini kendisi 
notaya alacak kadar nota öğrendi. Kimseden ders almadan önce bildiği eserleri notaya alarak geliştirdi.
1926 yılında plâk doldurmak üzere Berlin'e,çeşitli tarihlerde Viyana,Paris ve Milano'ya gitti. Bu yolculuğu
Sırasında ilk bestesini yaptı. Beraber yolculuk ettiği arkadaşı Avukat Şevket Bey'in "Hicran-ı elem sine-i pür"
sözleri ile başlayan şiirini Hüzzam makamında besteledi.
Hicran-ı elem sine-i pür hunumu dağlar
Mahrum-ı emel gönlümü dünyaya ne bağlar 
Öldürdüğünüz aşkı perişanımı gördüm
Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar.
Bestekârlık hayatı çok yönlüdür. Musikimizdeki beste formlarının geleneklerine uymuş ve her formda 
gerçekten sanatlı ve güzel eserler vermiştir. Film müzikleri yapmış, revüler için müzik yapmış, şarkı ve
fantezi formunda eserler yapmıştır. Türk Musikisinin en çok beste yapan ve en fazla makam kullanan
bestekârı olan Kaynak'ın, 76 değişik makamda beste yaptığı saptanmıştır.
Eserlerinde Mısır Müziği'nin etkisinde kalmıştır. 85 Mısır filminin müziğini hazırlamış ve bazen bir filmde
20 eserlik adaptasyonlar yapmıştır. Allah'ın Cenneti, Kahveci Güzeli, Yavuz Sultan Selim ağlıyor gibi Türk 
filmlerini de seslendirdi. Seslendirdiği ilk film "Leyla ile Mecnun" dur. 
Eserlerinde çok zengin bir folklor yapısı göze çarpar. Halk Müziği'nin bölgesel motiflerini derinlemesine incelemiş,
şarkı ile türkü arası bir özellik taşıyan üslûbunu kullanarak kendine öz bir form yaratmıştır. O yörelerin özelliği 
olan uzun havaları ve Hoyrat ezgilerini bazen ritimli, bazen resitatif olarak pek çok eserine yansıtmıştır. 
Bu gibi eserleri bestelerken yine bu yörelerde çok kullanılan Hüseyni, Gerdaniye, Muhayyer gibi makamları seçmiştir.
Yunus Emre, Karacaoğlan, Emrah gibi değerli halk ozanlarının şiirlerini ustalıkla beslemiş ve anonim halk 
halk ezgilerini de bu formda bestelemiştir. Kısacası Halk Müziği'ne çeşitli motifler ekleyerek ve Türk Sanat
Müziği'nin ilmini bir araya getirerek form oluşmuştur. 
Dinî musiki eserleri de besteleyen Kaynak'ın İlâhi bestekârlığında da başarılıdır.
Sadettin Kaynak, tek başına ve Hafız Kemal Efendi ile plak doldurmuştur. Plağa okuduğu ilk eser Mustafa İzzet 
Efendi'nin Bayati makamındaki Durak'ıdır.
Klasik şarkılarında da zengin motiflere rastlamak mümkündür. Sadettin Kaynak bestelerinde, bir şarkı içinde
birden fazla usul bulmak mümkündür. Ayrıca musikimizde özel bir yeri olan bestesi " Dertliyim, ruhuma
hicranımı" şarkısında iki makam kullanma özelliği göstermiştir. Bu eseri Segâh makamında başlayıp
Nihavent makamı ile bitirmiştir. 1921 yılında film şarkısı olarak bu şarkı usul yönünden de zengin temaya sahiptir.
Şarkı serbest başlayıp, düyek ve yürük semai olarak seyir etmiş ve düyek olarak son bulmaktadır. Bu eserin güftesi
Vecdi Bingöl'e aittir.
Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da  yine
İnlerim şimdi uzaklarda solan gül gibiyim
Gecenin rengini kattım içimin matemine
Sönen ümit ile gülden güle ömrüm gibiyim 
Bahtımın yıldızı sanmıştım seni 
Sensiz karanlıktır her günüm Leyla
Ayrılık mecnuna döndürdü beni
Dertliyim dertliyim yürekten
Üzgünüm Leyla
Ahhhh Leyla 
Sevda yaman bir çile
Çekenler düşer dile
Ayrılık ölüm gibi
Giden gelmiyor Leyla
Gülüm, yaprağım soldu
Gönlüme hazan doldu
Bir ömür harap oldu
Onu bilmiyor Leyla
Eserlerini bir kısmının güftesi kendine aittir. Özellikle Vecdi Bingöl ve Mustafa Nafiz Irmak güftelerini
bestelemesi ile dikkat çekmiştir.
Sadettin Kaynak'ın çok yönlü yapısında; Hafızlık, Fantezi Müzik, Dini Müzik, Revü Müziği, Film Müziği,
Beste, Türkü ve şarkı formunda eserleri bestelemesi ve solistlik yeteneği ile bir bütün olmuştur.
1932 yılında bestelediği o yıllarda Safiye Ayla tarafından icra edilen " Çile bülbülüm çile " şarkısının plak,radyo
ve konserlerdeki hakkını Safiye Ayla'ya vermiş ve bu şarkı ile anılır olmuş. Muhayyer makamındaki bu şarkının 
güftesi de Vecdi Bingöl'e aittir.
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Müjde ey güzel kuşum
Bahara erdi kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Sadettin Kaynak şarkılarının temasını geniş motiflerle süsleme yeteneğine sahipti. 2000'li yıllarda şarkılarının
bir kısmı dizilere konu olmuş ve dizi müziği olarak hafızalara nakşetmiştir. Bunlardan ilk akla geleni "Kalplerden
dudaklara", "Üzgünüm Leyla" vb.. 
Hazırlayan: Suat YENER
Kaynaklar:
Türk Mûsikîsi Tarihi. . . . . . Dr. Nazmi Özalp
Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi  Cilt 1-2 …….Yılmaz Öztuna
Musiki Klavuzu Sözlü Eserler Antolojisi. ……...Suat Yener
Türk Müziği Külliyatı…………….Rahmi Kalaycıoğlu
www.turkmusikisi.com/bestekarlar/
 
Her hakkı www.musikiklavuzu.net  sitesine aittir. İzin alınmadan yayınlanamaz. Link verilerek ve kaynak belirnerek izinsiz yayınlanabilinir.
Sadettin Kaynak şarkıları
 Bu hal zuhur etmesin bir daha Cemalettin Altıntaş Acem Aşıran
 Bulutlar kokunu getirir bana Ramazan Gökalp Arkın Acem Aşıran
 Daha sevdamı açarken  _ Acem Aşıran
 Gönül sana tapalı Fuat Hulusi Demirelli Acem Aşıran
 Gönül seni ayık bulsam sorsam halin nedir diye _ Acem Aşıran
 Merhem koyup onarma sınemde kanlı dağı Fuzulı Acem Aşıran
 N'ideyim bilmem elinden senin Vecdi Bingöl Acem Aşıran
 Bizim elin koyunları kuzular derdim artar yaralarım sızılar _ Acem Kürdı
 Nişanlım ayrı benden, canım ayrı bedenden ? Acem Kürdı
 Söyleyin nerde o göz nuru gönül sevgisi yar Vecdi Bingöl Acem Kürdı
 Aşk ehline hicran ile ülfette safa var Vecdi Bingöl Acemaşiran
 Geliyor başbuğumuz ulu türk'ün önderi Sadettin Kaynak Acemaşiran
 Sanma şahım alemi sen sadıkane yar olur Yavuz Sultan Selim Han Acemaşiran
 Keloğlan isterse eğer ? Acemaşiren
 Dördünüz birbirinizden güzel ey hemşireler Fuat Hulusi Demirelli Acemkürdı
 Sahil gecenin gölgesi altında uyuklar ? Acemkürdı
 Yalnız seninim diye aşkıma yeminim var ? Acemkürdı
 Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül _ Bayati
 Bin gözyaşının incileşip aktığı andı Mustafa Nafiz Irmak Bayati
 Bizim sahraların başı, pare pare duman şimdi ? Bayati
 Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim ? Bayati
 Her sınede bir gam gelen ağlar giden ağlar _ Bayati
 Ruhuma sunduğun mukaddes günah Neyzen Tevfik Kolaylı Bayati
 Ümit yolu serap mı _ Bayati
 Gece gündüz uyku girmez gözüme  Kayıkçı Kul Mustafa(17.yy) Bayati Araban
 Geldi bir hale gönül Mehmet B.Hayret Efendi Bayati Araban
 Gonca idik gül olduk Şadi Kurtuluş Bayati Araban
 Kalbin yine niçin küstü  _ Bayati Araban
 Ömrümün neş'esiz geçti baharı Rıza Tevfik Bölükbaşı Bayati Araban
 Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün aşık Mustafa Gevherı Bayati Araban Buselik
 Ey menba-ı cuy-bar-ı rahmet İbn'ül Emin Mahmud Kemal İnal Bayatiaraban
 Rumelinden göçmen gelir durmadan (Göçmenler) Sadettin Kaynak Bayati-Bus.-Mahur
 Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Fuat Hulusi Demirelli Bestenigar
 Ey gönül bir derde düştün derdinin dermanı yok Hüseyin Sıret Özsever Bestenigar
 Söyle git ağlanacak halini dildare gönül _ Bestenigar
 Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım Ramazan Gökalp Arkın Buselik
 Sporcu kızlar ? Çargah
 Aşk yolunda can veren, bu masumlar eştiler Sadettin Kaynak Dügah
 Can vatan canan vatan buy-i vatan ? Dügah
 Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi Cenap Şahabettin  Evc
 Ela gözlerini sevdiğim dilber göster cemalini görmeye geldim Karacaoğlan Evc
 Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun  ? Evc
 Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim Necdet Rüştü Efe Evc
 Kokladım yar elinden güllerin güzelinden Vecdi Bingöl Evc
 Ağlamış gülmüş cefaya durmadan yanmış gönül Mustafa Nafiz Irmak Evcara
 Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim (GAZİ) Fuat Hulusi Demirelli Evcara
 Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu Vecdi Bingöl Ferahfeza
 Nemiz kaldı bizim mülk-i Arab'da ? Ferahnak
 Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de Vecdi Bingöl Gerdaniye
 Dağların sünbülü var, bağların bülbülü var ? Gerdaniye
 Devretmedi muradımca zamane Aşık Ömer Gerdaniye
 Gözler mavi yüz penbe Hamit Baykal Gerdaniye
 Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba (Anadolum) Gündüz Nadir Gerdaniye
 Yar ayrılık yaktı beni Ramazan Gökalp Arkın Gerdaniye
 Yıllarca çırpındın, yıllarca yandın Nazım Doğan Arma Gerdaniye
 Zeyneb'im uçtu gitti Vecdi Bingöl Gerdaniye
 Mersin bağları yalı  Vecdi Bingöl Gülizar
 Şu kimsesiz sahralarda diken oldu gülüm benim ? Gülizar
 Yurdumuz İrem bağı her yanında ırmağı ? Gülizar
 Açıldı gül figan etmekte bülbül nev-bahar oldu _ Hicaz
 Açılırsın güzelim birer kadeh içelim Sadettin Kaynak Hicaz
 Ağla gözlerim ağla _ Hicaz
 Ağlarız sokaklarda her baharda her karda Mustafa Nafiz Irmak Hicaz
 Aşkım benim hep ye's ile hicran ile kalbimde uyurken ? Hicaz
 Bahtımın karanlık sarp yamacından ? Hicaz
 Bana yardan vaz geç derler gönül senden vaz geçer mi _ Hicaz
 Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş Sadettin Kaynak Hicaz
 Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok _ Hicaz
 Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış _ Hicaz
 Benim yarim gelişinden bellidir Karacaoğlan Hicaz
 Bir ah çeksem dağı taşı eritir Sadettin Kaynak Hicaz
 Bir çiçek açıldı Bilalözü'nde Karacaoğlan Hicaz
 Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti ? Hicaz
 Boynunu bükme dolap (Dertli dolap) Yunus Emre Hicaz
 Bu haydutlar birer aptal Vecdi Bingöl Hicaz
 Bu yerler ne füsunkardı _ Hicaz
 Bunca demdir hasretliğin çekerim ? Hicaz
 Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül Vecdi Bingöl Hicaz
 Dağların mazısı var, alnımın yazısı var Reşad Özpirinççi Hicaz
 Deli gönül gafil olma gözün aç ? Hicaz
 Deli gönül gezer gezer gelirsin  Karacaoğlan Hicaz
 Deniz geçtim düz yürüdüm dağ aştım Necdet Rüştü Efe Hicaz
 Dertli dolap (Boynunu bükme dolap) Yunus Emre Hicaz
 Dertli gönül dinle beni ? Hicaz
 Dırvana vurdim uçdi ? Hicaz
 Dıştan viran bağlıyım (TUNA) Hasan Alı Yücel Hicaz
 Ela gözlerine kurban olduğum aşık Ömer Hicaz
 Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Vecdi Bingöl Hicaz
 Eser batı karayel açilduk Marmara'ya ? Hicaz
 Ey aşık-ı sadıklar gelin Allah diyelim Himmet Efendi(Kul) Hicaz
 Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI) Hasan Lami Güray Hicaz
 Garibiz gurbet bize artık bir sıla oldu ? Hicaz
 Gönlüm onu göğsündeki benden tanıyordu ? Hicaz
 Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim Vecdi Bingöl Hicaz
 Hazan ile geçti gülşen-i bustan Emrah Hicaz
 Kalbin derdimi bilse, acırdı belki biraz ? Hicaz
 Kayboldun içimizden hangi illere gittin Mustafa Nafiz Irmak Hicaz
 MUDANYA KIZI (Ey şanlı beldenin) Hasan Lami Güray Hicaz
 Muhabbet bağına girdim bu gece Sadettin Kaynak Hicaz
 Ne boş yere yanmışım Hasan Lami Güray Hicaz
 Ne feryad edersin divane bülbül (1) ? Hicaz
 Ne feryad edersin divane bülbül (2) Emrah Hicaz
 Sana derim allı gelin has gelin Karacaoğlan Hicaz
 Senelerden beri hasret çekerek yare gönül Gündüz Nadir (Muallim) Hicaz
 Sevmek suçsa çekinmezdim ölümden Vecdi Bingöl Hicaz
 Tel tel taradım zülfünü Sadettin Kaynak Hicaz
 Uyu benim meleğim ? Hicaz
 Ümitlerim hep kırıldı o eller benden ayrıldı _ Hicaz
 Yad eller aldı beni Vecdi Bingöl Hicaz
 Yalvarırım gel gitme, beni yalnız terketme Vecdi Bingöl Hicaz
 Yeşil gözlerini ufkuma ger ki Ramazan Gökalp Arkın Hicaz
 Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye  _ Hicaz
 Uyu güzel Oğuz'um ? Hicaz (Hümayun)
 Ilgıt ılgıt esen seher yelinden Karacaoğlan Hicaz (Uzzal)
 Son ümıdimde bitti kuş gibi uçtu gitti  Mustafa Nafiz Irmak Hicaz (Zirgüleli)
 Bir zaman gençti yaşım, aşk ile hoştu başım ? Hicaz-Buselik
 Nice yıllar geldi geçti, hiç görmedi aşkım bahar Tarık Işıtman Hicaz-Buselik
 Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir Reşat Bilgin Hicazkar
 Bugün mutlu günümdür _ Hicazkar
 Canımdan yakın kadınım sen nerdesin ben nerdeyim ? Hicazkar
 Çiçeklerin gülüyor sevincinden Vecdi Bingöl Hicazkar
 Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın Fuat Hulusi Demirelli Hicazkar
 Günlerce durmadan koşar ararım Hasan Lami Güray Hicazkar
 Hey pınar derin pınar Vecdi Bingöl Hicazkar
 Leyla aceb neden ses vermiyor feryadıma (LEYLa) Vecdi Bingöl Hicazkar
 Mehtab mı halelendi, sular mı minelendi Yıldız Hanım Hicazkar
 Nev-nihalim kim büyüttü böyle bi-perva seni Nedim Hicazkar
 Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam Vecdi Bingöl Hicazkar
 Yücelerden nazlı nazlı gelin gibi süzülen ay Vecdi Bingöl Hicazkar
 Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı Vecdi Bingöl Hicazkar
 Muhabbet köyünün olsam şarabı Aşık Seyrani Hicazzirgüle
 Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşe'm Sıtkı Can Hüseynı
 Ağlarım çağlar gibi Sadettin Kaynak Hüseynı
 Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip _ Hüseynı
 Ayrılık yıldönümü kalbime yadın doluyor Mustafa Nafiz Irmak Hüseynı
 Bağrıma taş basaydım Fuat Hulusi Demirelli Hüseynı
 Bayburt'un eğmeleri, beğenmem değmeleri Anonim Hüseynı
 Ben bir çoban kızıyım Vecdi Bingöl Hüseynı
 Beydağı'na yaslanmış sıralı yeşil dağlar ? Hüseynı
 Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT) Vecdi Bingöl Hüseynı
 Bir ay doğmuş Pasin'den Anonim Hüseynı
 Bir gün için ben olaydım yaradan ? Hüseynı
 Bir ılık yaz gecesi her taraf neş'e dolu S.Kaynak-F.Hulusi Demirelli Hüseynı
 Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi ? Hüseynı
 Ela gözlü benli dilber koma beni el yerine Karacaoğlan Hüseynı
 Elimde silahım var, dilimde Allahım var Sadettin Kaynak Hüseynı
 Erzincan yüreğim yaktı dağladı Vehbi Cem Aşkun Hüseynı
 Esmer bugün ağlamış Sadettin Kaynak Hüseynı
 FIRAT (Bingölerden süzülürsün) Vecdi Bingöl Hüseynı
 Fırat kenarının ince dumanı _ Hüseynı
 Gidek bizim illere, çiçeklere güllere Sadettin Kaynak Hüseynı
 Gönül civan ister boyu boyumca Ramazan Gökalp Arkın Hüseynı
 Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU) _ Hüseynı
 Gözler var anam gözler var Sadettin Kaynak Hüseynı
 Güneş yüzlü sünbül yar  Fuat Hulusi Demirelli Hüseynı
 Hasret kavuşturan geliyor _ Hüseynı
 Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış Sadettin Kaynak Hüseynı
 İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor Kıymet Hanım Hüseynı
 Kalbimde biten güldür bu gönül şarkıları Ramazan Gökalp Arkın Hüseynı
 Kızıldağdan çıkarsın köpürerek taşarak ? Hüseynı
 Köyümün benzeri yok bu ellerde Necdet Rüştü Efe Hüseynı
 Ne çare gönül ne çare Vecdi Bingöl Hüseynı
 Sabah uyanan ağlar, aşka boyanan ağlar ? Hüseynı
 Selim Han oldu hünkar (Cenk Türküsü) Sadettin Kaynak Hüseynı
 Senin yazın kışa benzer aşık Hasan Hüseynı
 Sesini duydum geldim, gönlüme uydum geldim ? Hüseynı
 Sınede bir gönül var Fuat Hulusi Demirelli Hüseynı
 Sor şu yıldızlara sor doğan aya Fuat Hulusi Demirelli Hüseynı
 Söğütler sıra sıra su verilir mısıra ? Hüseynı
 Söğütler sıra sıra su verilir mısıra ? Hüseynı
 Tutunca bir yiğit gurbet yolunu ? Hüseynı
 Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor Sadettin Kaynak Hüseynı
 Yıldırımlarla yanık bağrımızın uğraşı var Fuat Hulusi Demirelli Hüseynı
 Yüce dağ başında yatmış uyumuş _ Hüseynı
 Ben seni ellere verdim vereli ? Hüseynı Kürdı
 Selam size selam size Sadettin Kaynak Hüseyni-Uşşak
 Alma tenden canımı aman Allah'ım aman Yunus Emre Hüzzam
 Artık bu bahçede ötmesin bülbül Sadettin Kaynak Hüzzam
 Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Vecdi Bingöl Hüzzam
 Batarken ufukta bu akşam güneş Atıf Zühtü Hüzzam
 Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben Rahmi Duman Hüzzam
 Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni Mustafa Nafiz Irmak Hüzzam
 Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim Rahmi Duman Hüzzam
 Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm _ Hüzzam
 Çıkar yücelerden haber sorarım Vecdi Bingöl Hüzzam
 Dağların başı kardır ? Hüzzam
 Eridim inlemeden katı yürekli güzel ? Hüzzam
 Eski libas gibi aşığın gönlü Seyrani Hüzzam
 Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor  _ Hüzzam
 Güzel terk etme beni _ Hüzzam
 Hangi suçum oldu sebep hicrine Sadettin Kaynak Hüzzam
 Hicran ü elem sıne-i pür-hunumu dağlar Ali Şevket Bey Hüzzam
 Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında Sadettin Kaynak Hüzzam
 Kara kazan koldadır, yarim uzak yoldadır Anonim Hüzzam
 Leylakların hayali salkımların emeli Fuat Hulusi Demirelli Hüzzam
 Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş Sadettin Kaynak Hüzzam
 Mehtaplı gecelerde biz sahile inerdik Sadettin Kaynak Hüzzam
 Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni  Kadri Kalfaoğlu Hüzzam
 Nurunla yanan gönlüm ümidim gibi yüksek ? Hüzzam
 O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim Mustafa Nafiz Irmak Hüzzam
 Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler Sadettin Kaynak Hüzzam
 Sen her zaman kalbimdesin Mustafa Nafiz Irmak Hüzzam
 Sevenler sevilenler gönül derdi çekenler Vecdi Bingöl Hüzzam
 Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı Vecdi Bingöl  Hüzzam
 Söyle zalim nerdesin _ Hüzzam
 Sular gibi akar çağlar Tarık Işıtman (Muallim) Hüzzam
 Uzaktan merhaba olmaz gel ey mestane bakışlım Kuloğlu Süleyman Hüzzam
 Ya ilahi bize tevkini göster; amin Mehmet Akif Ersoy Hüzzam
 Ya sahibe'l cemalı ve ya seyyıd-el beşer _ Hüzzam
 Yakın gel bir daha göreyim seni Vecdi Bingöl Hüzzam
 Aşkın beni durmaz yakar Sadettin Kaynak Hüzzam (Segah)
 Bir ses duydum inceden Vecdi Bingöl Hüzzam-Mahur
 Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni Şeyh Galip Dede Isfahan
 Ay saçlarını koyda tararken pupa yelken Gündüz Nadir K.Hicazkar
 Aşığım baharın yeşil gözüne ? Karc.-Zirgüle-Hicaz
 Bakışları hovarda, buluşalım Fuar'da Sadettin Kaynak Karcığar
 Bir gül koparıp göğsüme tak ? Karcığar
 Bir kız ile bir gelinin ahdı var Karacaoğlan Karcığar
 Dağları hep kar aldı gülleri hep har aldı Sadettin Kaynak Karcığar
 Esırinim civan senin _ Karcığar
 Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır Faruk Nafiz Çamlıbel Karcığar
 Kara bulutları kaldır aradan Ramazan Gökalp Arkın Karcığar
 Kınalar yakmış eline (NAZAR DEĞMESİN) Necdet Rüştü Efe Karcığar
 Kirpiği oyalı kız bakışı rüyalı kız Vecdi Bingöl Karcığar
 Koçyiğitler durağı şen köyüm şirin köyüm ? Karcığar
 Nazlım sana kavuşamam ? Karcığar
 Oh güzel kız şirin kız bakışları derin kız ? Karcığar
 Serçeler oynaşıyor kanları kaynaşıyor ? Karcığar
 Şu Sille'nin ufacık taşları ? Karcığar
 Tanburamın ince kıvrak beli var Refik Ahmet Sevengil Karcığar
 Telli turnam yücelerden aştı mı ? Karcığar
 Uludağı Uludağı dumanlıdır başın senin Sadettin Kaynak Karcığar
 Uyu kurbanım sana, minicik kelebeğim Sadettin Kaynak Karcığar
 Yine geldi evvel bahar günleri Karacaoğlan Karcığar
 Bir yastıkta kocasın gelin ile güveyi ? Karcığar-Gülizar
 Savaşkanlık bizimdir (Kılıç Oyunu) ? Kürdı-Acem Aşıran
 Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne  Ercüment Er Kürdıli Hicazkar
 Bir gün yaşadık hatırası yıllara erdi  Hamid Refik Bey Kürdıli Hicazkar
 Damlalar damla damla içimde çağlar gibi  Huriser Güneri Kürdıli Hicazkar
 Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahya Kemal Beyatlı M. Kürdı
 Gönül başbaşa verip sevişmek hevesinde Vecdi Bingöl M. Kürdı
 Gün olup yadıma geldikçe sönen hatıralar ? M. Kürdı
 Ne yazık anlamadın kalbimi bir an için olsun ? M. Kürdı
 Seher yolu gül dağıdır, gönül aşkın budağıdır ? M. Kürdı
 Alem bizar oldu benim zarımdan Aşık Mahur
 Alemde minnet etmez gönül artık feleğe _ Mahur
 Ay doğar katar gider, topuğu batar gider ? Mahur
 Babam bir asker idi eşim de asker ? Mahur
 Bana olan cefa senden değildir ? Mahur
 BAYRAM GECESİ (Hoş geldin elimize) Vecdi Bingöl Mahur
 Bekarlar evlenmeyi küçük bir şey sanmayın Sadettin Kaynak Mahur
 Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca Karacaoğlan Mahur
 Gel seninle bu kışın bir yere kapanalım Sadettin Kaynak Mahur
 Gönül dağlar gibi yalçındır, sarpdır Vecdi Bingöl Mahur
 Hoş geldin elimize şiir oldun dilimize (BAYRAM GECESİ) Vecdi Bingöl Mahur
 Kadehinle bana biraz rakı ver ? Mahur
 Olsa da hoş kokulu dikenidir gül yolu _ Mahur
 Sevgi şefkat iki kardeş Vecdi Bingöl Mahur
 Sıçrayınca at sırtına, oluruz zorlu fırtına Sadettin Kaynak Mahur
 Yine coştu Türk yurdu Sadettin Kaynak Mahur
 Atlılar atlılar erler yiğit askerler (Atlılar Marşı) Vecdi Bingöl Mahur 
 Ne olaydım yar seninle bir yastıkta baş olaydım Vecdi Bingöl Mahur-Hicazkar
 Ben sizinle birlik olup taşırım Necdet Rüştü Efe Mahur-Nihavend
 Ateşim hiç sönmedi, şifası görünmedi ? Mahur-Segah-Rast
 Gözüm yok şu cihanda pırıldayan tacında  _ Maye (Uşşak-Segah)
 Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal Sadettin Kaynak Muhayyer
 Anacığım nice olur hali yardan ayrılanın Necdet Rüştü Efe Muhayyer
 Ay doğdu batmadı mı _ Muhayyer
 Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül aşık Ömer Muhayyer
 Başımda duman var kalbimde sızı ? Muhayyer
 Batan gün kana benziyor Necdet Rüştü Efe Muhayyer
 Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma Necdet Rüştü Efe Muhayyer
 Bir gün için ben olaydım yaradan ? Muhayyer
 Bu çeng-ü çegane bana gerekmez ? Muhayyer
 Bu çiçeklerden kim alır Vecdi Bingöl Muhayyer
 Bu gece mehtabı koynuna almış Vecdi Bingöl Muhayyer
 Bülbülüm gel de dile (ÇİLE BÜLBÜLÜM ) Vecdi Bingöl Muhayyer
 ÇİLE BÜLBÜLÜM (Bülbülüm gel de dile) Vecdi Bingöl Muhayyer
 Dağlar ağardı kardan haber gelmedi yardan ? Muhayyer
 Derdimden anlayanım bana acıyanım yok Vecdi Bingöl Muhayyer
 Elmanın alına bak dön de bir dalına bak Sadettin Kaynak Muhayyer
 Esmerim kıyma bana _ Muhayyer
 Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine _ Muhayyer
 Gurbet elde yaman oldu halimiz aşık Kerem Muhayyer
 Güneş gibi şahsım olsa Talibı Coşkun Muhayyer
 Hayat tatlı bir rüya (Boş ver aldırma) ? Muhayyer
 İndim yar bahçesine yine düştüm yareli (YaRELİYİM YaRELİ) _ Muhayyer
 İşte seni seven benim Necdet Rüştü Efe Muhayyer
 Karşıda kara yonca gel öpeyim doyunca _ Muhayyer
 Kıroğlan'ın davarı dereye iner _ Muhayyer
 Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır Sadettin Kaynak Muhayyer
 Sürmeyi göz öldürür aşıkı naz öldürür _ Muhayyer
 Yine dumanlı dağlar yollar geçilmez oldu Tarık Işıtman (Muallim) Muhayyer
 Yolculuk var Vecdi Bingöl Muhayyer
 Pınar başında sandım bir söğüt dalı Ayşem Vecdi Bingöl Muhayyer Buselik
 Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam Cemalı Nabedit Muhayyer Kürdı
 Aman güzel Maçka'lı Sadettin Kaynak Muhayyer Kürdı
 Bana bir tatlı haber verdi gülen lebleriniz _ Muhayyer Kürdı
 Bir içim su gibi özlerim seni  _ Muhayyer Kürdı
 Bir zaman kalbim boştu kelebek gibi şendim Mustafa Nafiz Irmak Muhayyer Kürdı
 Gönlüm özledikce görürdüm hele ... Vecdi Bingöl Muhayyer Kürdı
 Hani bir gündü "şu derdim sana bir geçse "dedim A.Adnan Adıvar Muhayyer Kürdı
 Karlı dağlar yıldızı yamandır yörük kızı İzzet Salih Bey Muhayyer Kürdı
 MUDANYA'LI ŞEHİT (Şükrü Çavuş..) Hasan Lami Güray Muhayyer Kürdı
 Şükrü Çavuş mert yürekli sert bakışlı kahraman Hasan Lami Güray Muhayyer Kürdı
 Yine bahar oldu coştu yüreğim aşık Emrah (Erzurum'lu) Muhayyer Kürdı
 Mecnun gibi nam istese efsane olurduk ? Muhayyer-Buselik
 Mecalim yok bir tek söze Vecdi Bingöl Müstear
 Şebabet geçti artık zevk-i mazı bir serab oldu İlhami Bey Müstear
 Hicran gönül belası _ Neva
 Elbet gönüllerde sabah olacak Mustafa Nafiz Irmak Neva Buselik
 Hançerim bileğide zağlanır gide gide ? Neva-Nikriz
 Hicranla harab oldu da sevda eli gönlüm Vecdi Bingöl Neveser
 Aşk böyledir aşk böyledir aşıkı sevda söyletir _ Nihavend
 Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım Vecdi Bingöl Nihavend
 Bahar bitti güz bitti artık bülbül ötmüyor  Ramazan Gökalp Arkın Nihavend
 Bebek'le Göksu Kanlıca, sulardan evliyor rica ? Nihavend
 Bir hayal alemi içindeyim ben Mustafa Nafiz Irmak Nihavend
 Bir kadeh içtim sardı, beni baştan çıkardı ? Nihavend
 Bu gece mes'ut gece bitmesin bu eğlence ? Nihavend
 Canıma can katan yar sevdalar yaratan yar  Vecdi Bingöl Nihavend
 Çal ahımı inlet güzelim kanasın kalbim elinde Gündüz Nadir Nihavend
 Doğumun kutlu olsun, taliin nurla dolsun ? Nihavend
 Dudaklarında bu ilham, dudaklarımda vezin Sadettin Kaynak Nihavend
 Ey ipek kanatlı seher rüzgarı Vecdi Bingöl Nihavend
 Flurya Flurya, güneş eğildi suya Vecdi Bingöl Nihavend
 Gel göklere yükselelim gel de seninle  Meral Nakip Nihavend
 Gidiyor eski sene yenisine geçelim ? Nihavend
 Gönül nedir bilene gönül veresim gelir Sadettin Kaynak Nihavend
 Gül sen dalın olayım ? Nihavend
 Güller ne hoştur renkler ne ince Vecdi Bingöl Nihavend
 Hatırla ey gönül hoş geçen demi  Vecdi Bingöl Nihavend
 Hayatın her neş'esini evlilik verir insana ? Nihavend
 Hem neş'elen, hem dans eyle Sadettin Kaynak Nihavend
 İçimde bir hüzün var bilmem neye üzgünüm ? Nihavend
 İlkbahara bürünmüşsün gül yüzüne şal olaydım Ramazan Gökalp Arkın Nihavend
 İstanbul biricik dünya güzeli Vecdi Bingöl Nihavend
 JOKOND (Menekşelendi sular..) Vecdi Bingöl Nihavend
 Kalblerden dudaklara yükselen sesi dinle  Vecdi Bingöl Nihavend
 Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş Nurettin Rüştü Bingöl Nihavend
 Köyümün benzeri yok bu illerde Necdet Rüştü Efe Nihavend
 Kutlu olsun vezirimize ak bir gelin getirdi bize Vecdi Bingöl Nihavend
 Mehtab gümüşten oya işliyor yeşil suya ? Nihavend
 Mehtaba bürünmüş gece Vecdi Bingöl Nihavend
 Menekşelendi sular sular menekşelendi (JOKOND) Vecdi Bingöl Nihavend
 Mestim bu gece, bu gece coşkunum, şenim Vecdi Bingöl Nihavend
 Ne bekleyen kimsem var, ne çocuğum ne karım ? Nihavend
 Ne dert kalır ne hüzün Vehbi Cem Aşkın Nihavend
 Neden uzaklaşıyor saadet aramızdan Mustafa Nafiz Irmak Nihavend
 Nedir suçum yüce Tanrım ? Nihavend
 O gözler siyah gözler (GÖZLER) Vecdi Bingöl Nihavend
 Okurken aşk kitabını düşünme ıstırabını Nahit Hilmi Özeren Nihavend
 Öteden bir peri bana el eder ? Nihavend
 Ruhuma gecenin matemi doldu Mustafa Nafiz Irmak Nihavend
 Ruhumda gezen sevgilisin gözleri mahmur Fuat Hulusi Demirelli Nihavend
 Saçından kokular çalarken rüzgar ? Nihavend
 Sararmış çiçeğim yuvasız kuşum ? Nihavend
 Sen her zaman kalbimdesin Mustafa Nafiz Irmak Nihavend
 Sevgi kanununun aldım o ilahi sesini  Fuat Hulusi Demirelli Nihavend
 Sevgilim senden ırak cana yetti iştiyak Vecdi Bingöl Nihavend
 Tahirim, can Tahirim benim civan Tahirim ? Nihavend
 Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır Necdet Atılgan Nihavend
 Toprak al kanlara boyandı bugün Necdet Rüştü Efe Nihavend
 Vakti gelince gönül, başlar sevince gönül Vecdi Bingöl Nihavend
 Yalnız seni sevdim seni yaşadım Vecdi Bingöl Nihavend
 Kervan gider kavuşmaya bin can gider ? Nihavend-Hicaz
 Dedim"Dilber yanakların kızarmış" aşık Ömer Nikrız
 Allah Allah deyip ettik sefer Allah yekdir ? Rast
 Bahar oldu, tabiat gülüyor için için Vecdi Bingöl Rast
 Ben şehıd-i badeyim dostlar demem yad eyleyin _ Rast
 Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN)) Sadettin Kaynak Rast
 Bir vakte erdi ki bizim günümüz Ruhsati Rast
 Biz volkanız, Deryalarla çarpışırız sönmeyiz Nureddin Rüştü Bingöl Rast
 Bülbül uyanık uyuyormusun Fuat Hulusi Demirelli Rast
 Cihandan göç ederim Ya Kerim Allah Kerim ? Rast
 Demiryolu demiryolu nura boğdun sağı solu Sadettin Kaynak Rast
 Doğmazdı kalbe ıman Ali Ulvi Kurucu Rast
 Duman duman üstüne ben de duman olayım ? Rast
 Encam-ı hayatı bir hesab et ? Rast
 Ey milletimin lahzada halk'ettiği ordu Mehmet Akif Ersoy Rast
 Fesaddaknake ya hayral bera ya Resulallah Neccarzade Rast
 Gir melamet mülkine malik olan ol şahı Dertli Rast
 Gün altun başını yine koydu yurdun sinesine Vecdi Bingöl Rast
 Güneş güneş can güneş _ Rast
 Hayat ne tatlı ipek kanatlı ? Rast
 Mesud bugün gönüller, gülelim eğlenelim Mustafa Nafiz Irmak Rast
 O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Mustafa Nafiz Irmak Rast
 Şimşek gibi kanatlı, yıldırımlardan  atlı Mustafa Nafiz Irmak Rast
 Türbe-i ravza-i sultan-ı risalettir bu Neccarzade Rıza Efendi Rast
 Uyan prenses uyan prenses ? Rast
 YASEMEN (Benim olsan seni bir gül..) Sadettin Kaynak Rast
 Yaşa Ankara yaşa Ankara Cumhuriyetin beşiği sensin ? Rast
 Yaşatan ölmez yaşar gönüllerdedir yeri Vecdi Bingöl Rast
 Aile yuvasını kadındır cennet yapan Vecdi Bingöl Rast-Nihavend
 Gün ufka indi renkler silindi Vecdi Bingöl S.Yeg.-Bus.-A.Aşiran
 Aşkımın bahçesinde açılan sarı zambak ? S.Yegah 
 Ses vermez benim kalbim değme gönül  ? S.Yegah 
 Bileştirdi sevda bizi ? S.Yegah A.Aşiran
 Andım o geçen günleri hasretle derinden ? Saba
 Düştüm onulmaz derde ? Saba
 Ağlasın bülbülleri varsın bu bağ-ı alemin ? Saba-Buselik
 Ayrılık yaman kelime  Vecdi Bingöl Segah
 Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım Ercüment Er Segah
 Derman kar eylemez Vecdi Bingöl Segah
 Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine Vecdi Bingöl Segah
 Esen yelde yadın mı var bülbül neden ağlarsın ? Segah
 Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Mehmet Akif Ersoy Segah
 Geldi belleme ayı, belleyelim tarlayı ? Segah
 Gönül sevdin sevilmedin sevda elinde elinde Vecdi Bingöl Segah
 Gönülden yadın mı var _ Segah
 İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye Karacaoğlan Segah
 Kabrinde benim olmalıdır sen...(FERYaT) Abdülhak Hamit Tarhan Segah
 Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi Şahika Segah
 Leyla bir özge candır kara gözlü ceylandır Vecdi Bingöl Segah
 Ufuklar kara bağladı (Atarük'e Mersiye) ? Segah
 Yürü sofi yürü yolunda azma ? Segah
 Gönül harareti sönmez ne mey ne kevserle Fuat Hulusi Demirelli Sultanı Yegah
 Yeşiller umman kadar derin olurmuş _ Sultanı Yegah
 Uyan sevgilim uyan, benim sana yalvaran ? Suzidil
 Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır _ Suznak
 Kalbin acı bilmezse ona halimi göster ? Suznak
 Kurban oldum adına ? Suznak
 Sakı yeni sevdim bana sen eski şarap sun Fuat Hulusi Demirelli Suznak
 Gül derler güler yüze gül derler ? Suznak-Nihavend
 Filiz oldum büküldüm uzandım kollarına Vecdi Bingöl Ş.Ar.-Nikriz-Mahur
 Gecemiz kapkara sakı sun elin nur olsun Fuat Hulusi Demirelli Şedaraban
 Tenhalarda dolaştık sevda izinde Sadettin Kaynak Şedaraban
 Bana bu ten gerekmez can gerektir Azız Mahmud Hüdaı Hz. Şehnaz
 Ben şimdi her emelden her güzelden seni sevdim ? Şehnaz
 Dalda bir ishak öter _ Şehnaz
 Okşayan sesinle taze can buldum ? Şehnaz
 Gönlümün sultanısın ferman senin efendim ? Şehnazbuselik
 Günlerce peşinden ağladım koştum ceylan ? Şehnaz-Hüseynı
 Durup da bir bakışın bütün bir cihan değer _ Şevkefza
 Dizlerine kapansam kana kana ağlasam Rıza Tevfik Bölükbaşı Tahir
 Gelinin yüzünde ipek duvarlar _ Tahir
 Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüş Hacı Mehmet Emin Zihnı Tahir Buselik
 Akşam oldu neyleyim, bade doldu neyleyim ? Uşşak
 Alemde doğru dost yoktur dedikleri gerçek imiş Kuloğlu Uşşak
 Bir hakikat anladım dünyada ben her şey yalan Sadettin Kaynak Uşşak
 Bir hatırasın gençliğimin tatlı çağından  İ. İlhan Uşşak
 Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek Vecdi Bingöl Uşşak
 Bugün en mes'ud günüm Mustafa Nafiz Irmak Uşşak
 Çiftçiyiz ünümüz var, sevinçli günümüz var ? Uşşak
 DURSUN KAPTAN (Plaklarda sesini..) Sadettin Kaynak Uşşak
 Eyyamın olmadan gemim yürümez ? Uşşak
 Gemi çıkar yola(Gemi ister yedek ne yelken ne kürek) Sadettin Kaynak Uşşak
 Gemi ister yedek ne yelken ne kürek (Gemi çıkar yola) Sadettin Kaynak Uşşak
 Gemi yedekte bayrak direkte dayı kürekte ? Uşşak
 Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan Sadettin Kaynak Uşşak
 Giderim önüm gurbet Hamit Baykal Uşşak
 Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm Ali Rıza Sağman Uşşak
 Gül derler gül derler bana gül derler Sadettin Kaynak Uşşak
 Haydindi kızlar oyuna haydindi Vecdi Bingöl Uşşak
 Her seste bir nağmesi var ondan koku alır bahar  Tarık Işıtman Uşşak
 Hoy deniz Karadeniz suların kıpırdaşır Vecdi Bingöl Uşşak
 Hoy kemençe kemençe zerdali dal mısın ? Uşşak
 İneyim gideyim Osmaneli'ne Karacaoğlan Uşşak
 Köy hayatı ne güzeldir herkes için bir emeldir  ? Uşşak
 Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın Reşat Bilgin Uşşak
 Nazir olmaz sana alemde teksin ? Uşşak
 Ne idi n'oldu halim çektiklerim vebalim _ Uşşak
 Ne yaptım kendimi nasıl aldattım  Vecdi Bingöl Uşşak
 Niçin baktın bana öyle dargın mısın durma söyle Vecdi Bingöl Uşşak
 Perışan ömrümün neş'esi söndü Ali İlmı (Ceyhan'lı) Uşşak
 Peşimden bir bahar gelir sanırım ? Uşşak
 Plaklarda sesini duydum da (DURSUN KAPTAN) Sadettin Kaynak Uşşak
 Sevda dolu gözleri sözleri cana yakın (KALBDEN KALBE YOL VARDIR) Sadettin Kaynak Uşşak
 Süzülmüş damlalar aydan güneşten ? Uşşak
 Şen güzeller şen güzeller birbirinden güzeller Vecdi Bingöl Uşşak
 Tamzara'dan geçtin mi , rakı şarab içtin mi ? Uşşak
 Toprak ana selam sana ürün doldur harmanlara  ? Uşşak
 Yanakların çiçektir gönlüm bir kelebektir Reşat Özpirinçci Uşşak
 Yıllarca süren sevgide gönlüm ne kazandın ? Uşşak
 Yine esti muhabbetin yelleri _ Uşşak
 Yol göründü serime od düştü içerime ? Uşşak
 Rumeli'den göçmen gelir durmadan (Göçmenler) Sadettin Kaynak Uşşak-Hicaz
 Cevap bekleme kuzum yok diyecek bir sözüm Vecdi Bingöl Uşşak-Mahur
 Türk işçisiyiz her işin eri ? Uşşak-Rast
 Dudağında yangın varmış dediler Neyzen Tevfik Kolaylı Zavil
 Ela gözlüm yıktın benim evimi Karacaoğlan Zavil