Dramalı Hasan Hasgüler (1896-1984)

Dramalı Hasan Hasgüler (1896-1984)

Hasan Hasgüler, Yunanistan'nın Doğu Makedonya belgesindeki Drama şehrinde 1896 yılında dünyaya geldi. 1912 yılında başlayan Balkan Savaşı sırasında ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek göçmen olarak yerleştiler. Böylece 16 yaşında Ud öğrenmeye başladı. Ud çalmadaki başarısını kısa zamanda geliştirdi ve bestekârlığa başladı. Doğduğu şehrin ismi ile Dramalı Hasan olarak tanındı.

İlk beste çalışmalarına zamanının modasına uyarak rumba, fokstrot ve kantoya benzeyen eserler bestelemekle başladı. Bundan sonra piyasaya zevkine göre eserler besteledi. Bazı eserleri çok beğenilmiştir. Plaklara okunan eserlerinin sayısı yetmişi bulur. Bestelerinin çoğu Rast makamındadır. Bunlardan en önemlisi: 

Baharın gülleri açtı, yine mahzundur bu gönlüm

Etrafa neş'eler saçtı, beyhûde geçti bu ömrüm

Ah gülemem, gülemem hiç gülemem

Öyle sırdır âh bu derdim, kimselere söyleyemem

Kime canım dedim, terkedip kaçtı

Üstelik başıma başıma bin bir dert açtı

Ah gülemem, gülemem hiç gülemem

Öyle sırdır âh bu derdim kimselere söyleyemem

Rast Makamındaki, "Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi", "Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var", “Gelmez oldu hiç sesin (Kalbim Seni Özler)” Şarkılarında bahar temasına önem vermiş ve adeta baharı yaşatmıştır. Rast makamındaki şarkısındaki gibi:

 Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter

Ayrılık ölümden beter, yeter bu hasretlik yeter

Neredesin gözlerim arar seni, hayalimde düş de saram seni

Cihan güzellerle dolsa, gönül durmaz arar seni

Baharda bir gece kaldık, baş başa hülyaya daldık

Bahçeden gül gonca çaldık, yeter bu hasretlik yeter

Nihavent Makamında, "Yâ Rab kalbimin sahibi nerde", "Sana bilmem ki neden hiç doyamam", Uşşak makamındaki "Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum " ve Hicaz makamında  "Akşam olur sabah olur yâr gelmez " şarkıları günümüze kadar güncelliğini korumaktadır.          

 Yunanistan, Mısır, Suriye ve daha birçok ülkede konserler verdi. Çok sayıda bestesi Musiki repertuarında yerini aldı. Disiplinli, sert ve ciddi musiki adamı olarak tanındığı söylenir. 18.06.1984  tarihinde İstanbul'da öldü. (Mustafa Rona, 20. Yüz Yıl Türk Musikisi, http://www.musikiklavuzu.net/?/blog/bestekarlar/dramali-hasan-hasguler)     

 Hazırlayan: Suat Yener

Dramalı Hasan Hasgüler şarkıları 

 Akşam olur sabah olur yâr gelmez Hicaz Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
 Al da udunu çal bana sen Hicaz Aksak _
 Bana yakın ol sevgili kız  Hicaz Sofyan _
 Goncalar açtı bahar oldu yine gülmedi gül Hicaz Aksak _
 Kız pencereden bakma Hicaz Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
 Bahar oldu açıldı güller Kürdîli Hicazkâr Semâî Drama'lı Hasan Hasgüler
 Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin Kürdîli Hicazkâr Aksak Mustafa Nafiz Irmak
 Aklımda sen fikrimde sen kalbimde rûhumda sen Nihâvend Düyek _
 Bana yalan söyleme hiç aldanıpta sözlerine kanamam Nihâvend Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
 Hatırımdan hiç çıkmıyor Nihâvend Aksak _
 Sana bilmem ki neden hiç doyamam Nihâvend Aksak Drama'lı Hasan Hasgüler
 Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır Nihâvend Curcuna _
 Yâ Rab kalbimin sâhibi nerde Nihâvend Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
 Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Rast Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
 Bahar gelir bülbül öter Rast Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
 Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm  Rast Düyek Drama'lı Hasan Hasgüler
 Gelmeden bahar sen gel (Gelmez oldu hiç sesin...)(KALBİM SENİ ÖZLER) Rast Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
 Gelmez oldu hiç sesin söyle canım nerdesin Rast Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
 Gördüm gece parlak yüzünü Rast Aksak _
 KALBİM SENİ ÖZLER (Gelmeden bahar sen gel) Rast Nim Sofyan Drama'lı Hasan Hasgüler
 Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var Rast Düyek _
 Unuttum seni ben yüzüme gülme Rast Sofyan _
 Gurbette beni terk ederek gizlice kaçtın  Sabâ Türk Aksağı _
 Hicrinle gözüm görmede âfâkı diğer-gûn Sultânî Yegâh Sengin Semâî _
 Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış Sûznâk Aksak _
 Kalbini kalbim gibi sanarak bak sana kapıldım Uşşâk Aksak _
 Sevdâ o kadar rûhumu sarmış ki derinden Uşşâk Sengin Semâî _
 Sevdim diye zâlim seni beyhûde avundum Uşşâk Aksak M.Cenâni Kandiye
 Sonbahar çiçeği gibi rengin solmuş Uşşâk Düyek Tahsin Karakuş
 Yakıştı endâmına yüzündeki benler Uşşâk Düyek _