ADANA MUSİKİ DERNEĞİ

ADANA MUSİKİ DERNEĞİ
Adana Musiki Derneği 1964 yılında Mahmut Akan, Toktay Sökmen, Ayfer Yarman ve Mahmut 
Kadıoğlu'un Halk Eğitim Derneği'nden ayrılarak koro çalışmaları ile faaliyetine başlamış ve çeşitli 
dernekler yapısında konserler vermiş.
1974 yılında Mahmut Akan, Toktay Sökmen, Zambak Baysal, Ahmet Polatöz, Erdoğan
Özdiker ve Av. Vural Sakallı kuruculuğu ile tüzel kişiliğine kavuştu. 
O zamanki yönetim kuruluşunda Başkanlığa Erdoğan Özdiker, 2. Başkanlığa Dr Sefa Ürgenç, yönetim 
kurulu üyeliklerine Hakkı Pazarbaşı, Zambak Baysal, Çiğdem Ergene ve Toktay Sökmen görev 
yaptılar. Genel sekreterlik ve  hocalık görevinde Ecz. Mahmut Akan bulundu. Mahmut Akan bu görevi 1977 yılına kadar sürdürdü.
1976 yılında Mahmut Akan şeflik görevini Uğur Türe'ye verdi.  Daha sonra şeflik görevini Ümit Öcal üstlendi. Daha sonra dernekteki kopmalardan sonra yapılan kongrede Başkanlığa Ahmet Polatöz seçildi. 
1981 yılında Ümit Öcal'ın dernekten ayrılması ile Başkan Ahmet Polatöz, Ali İntizam ve Şükrü Birbaş ile kademeli olarak şeflik görevini üstlendi.
1985 yılında Ahmet Polatöz'ün vefatından bugüne kadar (2010) Ali İntizam ve Şükrü Birbaş uyum içinde derneğin icra heyetini yürütmektedir.
Adana Musiki Derneği, bir eğitim kurumudur. Dernek asıl amacı olan musiki eğitimini sürdürürken disiplin ve musiki ahlakını ön planda tutmaktadır. Derneğin eğitim-öğretim programında musiki nazariyatı, usul, makam, solfej, repertuar dersleri her dönemde büyük yer tutmuştur.  
Adana Musiki Derneği’nde musiki çalışmalarına sınıf sistemi getirilmiştir. Her yıl Eylül ayında yapılan 
sınavla yeni alınan ses ve saz öğrencileri birinci sınıf olarak kabul edilmekte, bu öğrenciler değişik gün ve 
saatlerde dernek hocaları nezaretinde nazariyat, usul, makam, solfej derslerinden oluşan bir temel eğitim 
programına tabi tutulmaktadır. Derslere devam ederek, yapılan ara ve ana sınavlarda başarılı olan öğrenciler İcra Heyeti’ne alınmakta ve musiki bilgi ve becerilerini geliştirici diğer derslere katılmaktadır.
1. Sınıf  : Dernekte İlk Üye olanlara Nota,Usul ve çeşitli Nazariyat Bilgileri  Şef  Ali İntizam 
tarafından Pazartesi günleri  saat 18.30 - 20.30 arasında verilmektedir.
2. Sınıf  : İcra çalışmalarının yanın da  Nazariyat Bilgileri geliştirilen bu sınıf Şef  Ali İntizam 
ve Şef Şükrü Birbaş tarafından eğitimleri yapılmaktadır.Çalışmalarını Salı ve Perşembe günleri 
18.30 - 20.30 arasında dernek binasında yaparak , çalışmalar sonunda verilecek konsere 
hazırlanmaktadırlar.
" Saz Sınıfı " ında ise  Kanun, Ud ve Keman dersleri verilir. Başkan Sedat Deryalar tarafından 
yönetilen Saz Sınıfı Çarşamba günleri 18.30 - 20.30 saatleri arasında çalışmalarını yapmaktadır.

1985 yılında Ahmet Polatöz'ün vefatından bugüne kadar (2010) Ali İntizam ve Şükrü Birbaş uyum içinde derneğin icra heyetini yürütmektedir. 

Adana Musiki Cemiyeti'nin Ecz Mahmut Akan yönetimindeki 1975 yılındaki konseri.

Mahmut Akan
1924 yılında Urfa’nın Birecik ilçesinde doğdu.
İlkokulu bitirdikten sonra Birecik’teki eğitim imkânsızlıkları sonucu okumadı. Babasının yanında ticaret 
yaparken disiplini çalışkanlığı dikkat çekiyordu. Mangal kömürü ile duvarlara resim yapardı. İlkokul 
öğretmenin büyük ısrarları sonucu Maraş’ta yatılı öğrenci olarak ortaokula devam etti. Fakat 4 yıl ara 
verdiği okulda sene kaybederse okuma hakkını kaybeder korkusundan çok ciddi olarak ele aldığı derslerini büyük başarı ile tamamladı.
Bu başarı ona Konya’da yatılı olarak lise eğitimine devam etmesini sağladı. 
İstanbul’da Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladı. Öğrenim süresinin daha kısa olması nedeniyle yıl sonunda kaydını Eczacılık Fakültesi’ne aldırdı.
1946-1950 yıllarında İstanbul Üniversitesi Korosu'nun kuruluşunda bulunması, burada Necdet Yaşar , Ulvi Erguner, İsmail Baha Sürelsan, Alaeddin Yavaşça ve Nevzat Atlığ'dan derinlemesine musiki eğitimi alabilmesini sağlamıştır.
Adana’ya geldiğinde sosyal hayatın kalitesinin değişimine yönelik olarak musiki çalışmaları yaptırmasına neden olmuştur.
1950 yılında Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Hemen askere gitti. Askerliğini yaptığı Eskişehir’de müzik çalışmaları yaptı.
1952 yılında memleketi Birecik’te Şifa eczanesi adı altında ilk eczanesini açtı. 
1954 yılında Nermin Akan ile evlendi. Aynı yıl ailesinin, hiç yapmak istemediği politikaya girmesi talepleri üzerine eczanesini bırakıp Adana’ya geldi. Kuruköprü de Ecz. Nejat Nalçacı’dan  Toros Eczanesini satın aldı.
1955.1957.1960 yıllarında 3 oğlu Azmi, Asım, Ata doğdu.
1956 yılında bölge Eczacı Odasının kuruluşunda çalıştı.
1957-1964 yılları arasında Halk Eğitim merkezi Müzik Kolu'nu Şef olarak idare etti.
Halk Eğitim Merkezi Müzik Kolu'nda Adana’daki musiki çalışmasıdır. Burada ciddi, disiplinli, titiz 
çalışmaları, örgütçü yapısı sayesinde gerek devlet erkanından gerekse sivil toplum örgütlerinden aldığı 
destekle musikinin gelişiminde, sosyal hayatın değişiminde farklılıklar hemen ortaya çıktı.
Genç yeteneklerin keşfinde, kabiliyetlerin işlenmesinde gösterdiği gayret toplumun her kesiminde takdir 
toplamıştır.
1961 yılında Halk Eğitim Merkezi Müzik Kolu'ndan istifa etti. Bir süre musiki ile uğraşmak istemedi
fakat öğrencilerinin ısrarı üzerine 1964 yılında Toktay Sökmen, Ayfer Yarman ve Mahmut Kadıoğlu ve Erdoğan Özdiker ile birlikte çeşitli yardım kuruluşları bünyesinde ve en son Kadınlar Birliği'nde koro çalışmalarında bulundu.
1974 yılında Adana Musiki Derneği'’ni kurdu.1976 yılına kadar hocalık ve şeflik görevinde bulundu.
Adana musiki Derneği’nde zamanın ulusal başarılarını yakalamış müzik adamları, mutlaka disiplini 
ve başarısı ile adını duyuran bu topluluğu ziyaret ederlerdi. Mahmut Akan için çalıştırdığı topluluğa ünlü 
bir müzisyeni canlı olarak dinletip onların kulaklarını eğitmek büyük önem taşırdı.
Udi Kadri Şençalar, Kemani Hasan Özçivi, Tamburi Necdet Yaşar, Neyzen Ulvi Erguner 
isimleri hatırda kalabilen müzisyenlerdi.
1964–1970 yılları arasında 4.bölge Adana Eczacı Odası başkanlığını yaptı.
1977 yılının Ağustos ayında vücudu beyin kanserine yenik düştü ve hayata gözlerini kapadı.

Ahmet Polatöz
1934 yılında Adana’da doğdu. Orta öğrenimini Adana Erkek Sanat Enstitüsü’nde tamamlayarak yüksek 
öğrenim yapmak üzere İstanbul’a gitti. Gazetecilik Yüksek Okulu’nda okuduğu yıllarda çocukluğundan 
beri ilgilendiği Türk Musikîsi çalışmalarına ağırlık verdi. Neyzen Osman Dede, Ulvi Erguner, Gavsi 
Baykara ve Burhanettin Ökte’den ney ve kudüm dersleri aldı.
Halil Can, Saadettin Heper, Aka Gündüz Kutbay, Doğan Ergin, Arif Biçer, M.Ekrem Vural, 
Fahrettin Çimenli ve Kani Karaca gibi son dönemin önemli icracıları ile beraber oldu. 
Yıllarca Konya’da yapılan Hz. Mevlana’yı Anma Törenleri’nde neyzen olarak yer aldı. Adana’ya döndükten 
sonra PTT ve EİEİ’nde çalıştığı yıllarda, Adana’da Klasik Türk Müziği’nin yaygınlaşmasında önemli rol aldı.
Önce Adana Halk Eğitim Merkezi Müzik Kolu, daha sonra Adana Kadınlar Birliği binasında koro şefi 
Eczacı Mahmut Akan ile birlikte hoca olarak sürdürdüğü musiki derslerine, 1974 yılında kurucularından 
olduğu Adana Musiki Derneği’nde devam etti. Mahmut Akan, Zeki Torun, Uğur D. Türe, Ümit Öcal, 
Galip Ongül, Mahmut Soyarslan, Arif Nihat Aka, İsmail Demirkıran, Suphi İdrisoğlu Adana’daki 
musiki arkadaşları oldu. Adana Musiki Derneği’nin başkanı, koro şefi, hocası, neyzeni her şeyiydi.
1985 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda çalışmalara başladı. Fakat uzun sürmedi
konservatuarın sanat yönetmeni olan Avni Anıl işlerini toparladıktan sonra eşyalarını getirmek için İstanbul'a 
gitmişti. Dönüşünde Ahmet Polatöz'e hediye etmek üzere "ney" getirmiş fakat hediye etmesi kısmet olmadı.
12 Ekim 1985 tarihinde henüz 51 yaşında iken geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.
Musiki çalışmalarındaki ciddiyeti, disiplini ve programlılığı; özel yaşamındaki özenli giyimi, iyi niyetli 
davranışları, yardım severliği, hoş sohbetliliği, alçakgönüllülüğü ve cömertliği ile herkesçe çok sevilip 
aranan örnek bir insandı.
Bitmez tükenmez bir öğretme zevkine sahipti. Pek çok öğrencisi bugün Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçısıdır.
Ney’den son derece temiz, falsosuz ve olağanüstü volümlü bir ses çıkarırdı. Bilhassa (neyzenlerin 
dem sesler tabir ettikleri) pest bölgeden çıkardığı ses rengi hala kulaklardadır. Geniş musiki bilgisine sahipti. 
Makamlara ve özellikle büyük usullere olan derin kabiliyetinin yanı sıra zengin bir repertuara sahipti. 
Mevlevî ayinleri, klasik fasıllar, şarkılar ve pek çok ilahi hafızasında (tüm sağlamlığıyla) yer alırdı.

Ümit Öcal
1939 yılında Adana'da doğan Ümit Öcal, İlk, Orta ve Lise tahsilini Adana'da tamamladıktan sonra
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Üç yıl okuduktan sonra ailevi sebeplerden dolayı 
yarım bıraktı. Yedek Subay Öğretmen olarak askeri görevini tamamladıktan sonra 1964 yılında
Adana Sümerbank'ta çalışmaya başladı.1986 yılında kadar bu görevi sürdürdü ve daha sonra özel
sektöre geçti, Gaziantep'e yerleşti. 1995 yılında Gaziantep'te hayata gözlerini yumdu.
Öcal ilk musiki feyzini annesinden aldı. Daha henüz çocuk yaşlarda o zamanlar Sıtkı Avcı'nın hocalığını
yaptığı Adana Musiki Cemiyyeti'nde, Sıtkı Avcı ve Süleyman Hoca'dan nota, solfej ve nazariyat
dersleri aldı. 1957 yılında Ecz. Mahmut Akan yönetimindeki Adana Halk Eğitim Merkezi Müzik 
Kolu'nun kuruluşundaki 12 kişi arasında yer aldı.
1959 yılında tahsilini yapmak için gittiği İstanbul'da Dr. Abidin Gerçeker yönetimindeki İstanbul
Üniversitesi Korosu'nun çalışmalarına katıldı. İstanbul Radyosu'nda canlı yayında programlara çıkan
Ümit Öcal, Adana'ya döndükten sonra 1962 yılın Adana İl Radyosu'nda Klasik Türk Müziği, İnce Saz
Fasıl heyeti ve Çukurova'da Sesler Türk Halk Müziği programlarında çalıştı ve solo programlar yaptı.
1974 yılında uzun süre beraber musikiye hizmet etmiş hocası Mahmut Akan’ın kurduğu Adana Musiki
Derneği'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1978 yılının Kasım ayında Mahmut Akan, rahatsızlığı
dolayısıyla hocalık ve şeflik görevini Ümit Öcal'a verdi. 1977 yılının Ocak ayında şef olarak ilk konserini verdi.
1981 yılında Adana Musiki Derneği'nden ayrılarak Mahmut Yivli, Naci Arpacı, Seyfi Ertik, 
Şenol Özaltın ile birlikte Adana'nı n Sesi Musiki Derneği'ni kurdu. 1986 yılında Gaziantep'e yerleşti
ve yönetici hocalığı Eczacı Reyhan Karataş’a bıraktı.
1955 yılında beste çalışmalarında bulunan Öcal'ın 20 civarında bestesi vardır.