Erdi bahar sardı yine neşe cihanı notası

Makam: Rast

Bestekar: Münir Nurettin Selçuk

Sanatçı: Münir Nurettin Selçuk

Güftekar: Vecdi Bingöl

Usül: Yürük Semai

Erdi bahar sardı yine neşe cihanı     

Eğlenelim raksedelim lale zamanı   

Açtı bu dem naz ile gül gonca-dehanı              

Dinleyelim bülbülü gel lale zamanı

                

Fasl-ı bahar seyrine çık sen bize gel de           

Gönlümüzü şad edelim bezm-i emelde           

Bağda bahar sinede yar badeler elde              

Mey içelim eğlenelim lale zamanı    

Sahibinin Sesinden - Münir Nurettin Selçuk

Çok Sesli Formu (Senfonik) - Emel Sayın - Timur Selçuk

 

 

Hazırlayan: Suat Yener