Dedim ey gönül sultanı

Makam: Suzinak

Bestekar: Dellalzade İsmail Efendi

Sanatçı: Derya Derin

Güftekar: Dellalzade İsmail Efendi

Usül: Aksak

Dedim ey gönül sultânı 
Aman ey cânımın cânı
Unutma ahd ü peymânı 
Aman ey cânımın cânı

Sînem senin yatağındır
Gönlüm senin durağındır
Teşrîf eyle otağındır
Aman ey cânımın cânı

Ey gönül sultanı, aman! dedim.
Ey cânımın cânı, sözlerini ve yeminlerini unutma.
Kalbim senin yatağın, gönlüm durağındır;
Gel, çünkü bu kalp ve gönül senin otağındır’. 
Eycânımın cânı, aman!
Hazırlayan: Suat Yener