Kadri Şençalar

Kadri Şençalar
    
Ah edip inlerim gurbet ilinde
Uzaktan göründü benim bağlarım
Yine garip kaldım gurbet ilinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Neyleyim köşkü , neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
1912 İstanbul 'un  Eyüp semtinde  doğan Kadri Şençalar, Galata emniyet amiri Veli Rauf Bey ve Bahriye hanımın oğludur. Kadri Şençalar 'ın çocukluğu Tarabya’ da geçmiş ve 9-10 yaşlarında iken bir Rum müzik 
Kadri Şençalar 'ın çocukluğu Tarabya’ da geçmiş ve 9-10 yaşlarında iken bir Rum müzik hocasından ve Kemani Cemil Bey 'den keman dersleri almıştır. Keman 'la musikiye başlangıç yapmış fakat daha sonraları Bursa'da ud hocası olan Tevfik Bey 'den nota ve usul dersleri almıştır.
İstanbul’ un işgali dolayısı ile Bursa'ya yerleşmiş fakat ne yazık ki, sonradan Bursa'da Yunan işgaline uğramış olduğundan Burada ailece çok zor günler yaşamışlardır. Bursa Yunan işgalinden kurtulunca, keman çalması nedeniyle ailesini rahata kavuşturmuştur.
Bursa Setbaşı Gazinosunda çalıştığı sırada, bir gece için gazinoya konser vermeye gelen meşhur keman üstadı Bülbüli Salih Bey ve ses sanatkarı eşine bir akşam ud ile eşlik ederken, Üstat Salih Bey Şençalar'ın ud çalış tavrını çok beğenmiş ve kendisine ud çalmaya devam ederse gelecekte memleketin en iyi ud üstatları arasında olabileceğini söylemiştir. 
Çok güzel saz çaldıkları için Bursa 'ya konser vermeye gelen sanatçılar yanlarında saz takımlarını getirmez Şençalar 'ın kendilerine  eşlik etmelerini isterlerdi , zira "Soyadı Kanunu " çıktığında "Şençalar " soyadı kendilerine dinleyicileri tarafından verilmiş.
Yusuf Nalkesen, Abdullah Yüce, Zeki Müren ve daha bir çok ünlüleri yetiştiren Kadri Şençalar , Ortanca kardeşi Zeki 'nin  keman ve küçük kardeşi İsmail 'in de kanun öğrenmesini sağlamıştır (Küçük kardeşi İsmail Şençalar ' da ülkemizin en iyi kanun üstatlarındandır.) .Ortanca kardeşi Zeki'nin  ölümünden sonra Kadri bey bütün aileyi toplayarak doğduğu İstanbul'a gelip yerleşmiştir. 
İstanbul Belediyesi konservatuarına devam eden Şençalar , Darül-acize'de yıllarca müzik hocalığı yapmış , Türkiye'de ilk defa " Türk Musikisi Dergisi " ni çıkartmış, Türkiye’de ilk defa " Türk Musikisi Mensupları Sendikası " nı kurmuş ve Türkiye’ de ilk " UD ÖĞRENME METODU " nu yayınlamıştır.
1930 yılında "Bir Bursalı kızın derdi" isimli şarkıyı besteleyerek bestekârlığa başladı.
1950–1960 yılları arasında birçok yerli ve yabancı filmlerin müziklerini besteleyen Şençalar ' ın TRT repertuarında 100 ' yakın birbirinden güzel besteleri bulunmaktadır. Şarkıları günümüzde hâlâ dillerden düşmez.
Udi Hırant’ ın jübilesinde (Taksim Çamlı Köşk Gazinosunda) O devrin en değerli saz sanatkarları ile birlikte 40 kişilik saz heyeti ile iki kardeş ilk olarak İstanbul’da sahneye çıkmışlardır. Fasıldan sonra Şençalar kardeşlerden yalnız olarak saz eserleri çalmaları istenmiş iki kardeş eserlerini icra ettikten sonra büyük takdir toplamışlardır. Bundan sonra başarıları devam etmiş, Kadri Şençalar Tepebaşı Gazinosunda Alabanda revüsünde Safiye Ayla 'ya ilerde Ümmü Gülsüm 'e eşlik etmiş, Kemal Atatürk 'e çalmış ve sonradan besteleri ve ud yorumu ile çok sanatçıya ideal olmuştur. 
Son olarak ta, İstanbul Belediye Konservatuarına Ud hocası olarak atanmış ve 1989 tarihinde İstanbul 'da vefat etmiştir. 3 kız 1 erkek olmak üzere dört çocuğu ve 9 torunu vardır. 
Hazırlayan  :  Suat Yener
Kaynaklar :
Türk Müziği Külliyatı…………….Rahmi Kalaycıoğlu
Müzik Ansiklopedik Sözlük………………...Vural Sözer
Musiki Klavuzu Sözlü Eserler Antolojisi. ……...Suat Yener
20. Yüz Yıl Türk Musikisi……………….Mustafa Rona
Her hakkı www.musikiklavuzu.net  sitesine aittir. İzin alınmadan yayınlanamaz. Link verilerek ve kaynak belirnerek izinsiz yayınlanabilinir.

Kadri Şençalar Repertuarı   

 Yine o menekşe gözler aralı Vecdi Bingöl Dügah
 Karşı dağdan uçan turna K.Uruklu Gerdaniye
 Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın _ Gerdaniye
 Ah edip inlerim gurbet elinde (N'EYLEYİM KÖŞKÜ...) _ Hicaz
 Bak şu çiçeğin rengine Nuri Uçar Hicaz
 Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLaNIM) _ Hicaz
 Evlerinin önü boyalı direk _ Hicaz
 Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu _ Hicaz
 Görmedim ömrümün asude geçen bir demini Kadri Şençalar Hicaz
 Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım Ziya Polat Hicaz
 Hicran hastasıyım yapayalnızım Vecdi Bingöl Hicaz
 İç durma iç güzelim Ali Nihat Özdemir Hicaz
 Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yareli  Kadri Şençalar Hicaz
 Meşesiz dağlarda meleyen kuzu _ Hicaz
 N'EYLEYİM KÖŞKÜ N'EYLEYİM SARAYI (Ah edip inlerim..) _ Hicaz
 Zannetme seni şimdi görüp şimdi beğendim A.Rıdvan Hicaz
 Bahçemdeki son goncayı rüzgar koparırken Ali Özokur Hicazkar
 Cumhuriyet gençleriyiz Ata'mızın erleriyiz Ziya Polat Hicazkar
 Her derde şifa göğsünü koklar bayılırdım  Mustafa Nafiz Irmak Hicazkar
 Yanıyor kalbimdeki hicran ateşi Kadri Şençalar Hicazkar
 Şu karşıdan  gelen esmer aşkıma ihanet etti  _ Hisar Buselik
 Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın Feyzi Halıcı Hüseynı
 Sevmek bilen elbet bulur aşkı da sende Şükrü İnce Hüseynı
 Gezdiğim dikenli aşk yollarında Necdet Atılgan Hüzzam
 Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim Seyit Karamanoğlu Hüzzam
 Sevda budur güzelim aç gönlümü bak da gör Ceyhun Savaşan Hüzzam
 KONYA'LI KIZ (Yeşil olur şu Konya'nın..) _ Karcığar
 Yeşil olur şu Konya'nın Meram'ı (KONYA'LI KIZ) _ Karcığar
 Sazını ağlat biraz yine ızdırabım var Selim Subay Kürdıli Hicazkar
 Söylerim söylerim hastadır gönlüm  _ Muhayyer
 Bahtından çileliye söylenecek söz var mı Vecdi Bingöl Nihavend
 Derindedir hatıran içimden hiç silinmez Sezer Atılgan  Nihavend
 Ey güzel İstanbul benim sevgili yarim Vecdi Bingöl Nihavend
 Gizli bir sır dolaşır sanki gözlerde derin Hayri Nurlu Nihavend
 Kararan gönlüme artık felek de olmuyor yar Selahaddin Hisli Nihavend
 Yıllar yılı ayrı kaldım  sevginden Feyzi Halıcı Nihavend
 Dağ başında tüter duman  _ Nikrız
 Bırak beni beni bırak _ Rast
 Dere boyunda saz olur sevilende pek naz olur _ Rast
 Şu dünyanın üstünde ne varsa güzel diye _ Rast
 Bağrı yanık bir anayım Vecdi Bingöl Saba
 Garib bülbül neden böyle feryad edersin Kadri Şençalar Saba
 Kaçma ardınca süründürme ölümden ölüme  Vecdi Bingöl Saba
 Beni kimse eyleyemez benim gönlüm alan gelsin Gevherı-Kadri Şençalar Segah
 Bin yara açarken diken bülbüle  Vecdi Bingöl Segah
 Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak Ziya Polat Uşşak
 Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde Naci Özlü Uşşak
 Kesik saçı kumralmış Ali Bey (Kemanı) Uşşak
 Ne olur unutma beni K.Yılmaz Uşşak
 Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş _ Uşşak
 Su doldurmuş testisini  Cemal Özcan Uşşak